Zakończenie roku klas programowo najwyższych

Żegnajcie absolwenci!

W dniu 26 kwietnia 2019r. odbyło się pożegnanie roku dla absolwentów klas IV Technikum i klasy III LO. Uroczystość przygotowała klasa III TEG pod kierunkiem Pani Julii Sinkowskiej. W części oficjalnej zabrał głos Pan Dyrektor, Andrzej Chruściel, który zaprosił wychowawców klas do wręczenia nagród tym uczniom, którzy wyróżniali się swoją postawą: ocenami, zaangażowaniem społecznym czy frekwencją.

Absolwenci byli aktywni i zaangażowani w wiele działań na terenie szkoły i w społeczności lokalnej. Startowali w olimpiadach i konkursach.

W czasie uroczystości były też dyplomy dla rodziców aktywnych uczniów.

Jako, że na sali obecna była cała społeczność uczniowska, nauczyciele wręczyli także inne nagrody za zaangażowanie w życie szkoły.

Po części oficjalnej Pola i Natalia zaprosiły na część artystyczną.

Na koniec absolwenci zostali częstowani ciasteczkami wykonanymi przez III G.